Er zijn een verscheidene redenen te overwegen waarom werkgevers ontslagen werknemers moeten helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Het kan er niet alleen voor zorgen dat de voormalige werknemer je gunstig gezind is en geen kwaad over je spreekt, maar het kan de  ex-werknemer bovendien helpen minder stress en bezorgdheid over zijn loopbaan te voelen. Bovendien kan het de onkosten van werkovergang aanzienlijk verminderen. Kortom, ondersteuning van de ex-werkgever kan de overgang en de hobbels in de weg tijdens het vinden van een nieuwe baan versoepelen. In deze blog kijken we naar enkele manieren hoe er hulp geboden kan worden vanuit de ex-werkgever. 

1. Gebruik je netwerk

Als werkgever beschik je ongetwijfeld over een netwerk en ken je andere bedrijven die wellicht op zoek zijn naar nieuwe werknemers. Zelfs als jouw ex-werknemer om bepaalde redenen niet meer aan de slag kan bij jouw onderneming, bestaat er alsnog een goede kans dat degene overeenkomt met de aanwervingsbehoeften van een andere werkgever in de buurt.  

2. Organiseer hulpbijeenkomsten 

Als er door inkrimping bepaalde functies niet meer kunnen bestaan, werk dan samen met een aanwervende manager om interne hulp aan te bieden voor het vinden van andere functies bij een andere werkgever. Organiseer bijeenkomsten om een open discussie aan te moedigen en om toekomstige ex-werknemers zoveel mogelijk handvatten te geven.  

Probeer ook overgangspauzes aan te bieden – één of twee dagen per week kunnen worden gereserveerd voor werknemers om te solliciteren naar nieuwe functies of om online naar nieuwe functies te zoeken. 

Groeps- of een-op-eencoaching met betrekking tot sollicitatievaardigheden kan ook zeer waardevol zijn voor werknemers die al enige tijd niet meer op zoek zijn naar een baan. Tenslotte kan er worden overwogen om samen te werken met plaatselijke recruteerders om te zien of er een wederzijdse voorkeur kan zijn voor openstaande functies.

3. Outplacement inschakelen 

Een andere populaire mogelijkheid is het inschakelen van een outplacementbedrijf dat gespecialiseerd is in het helpen van werknemers bij het veranderen van baan. Dit wordt ook wel re-integratie tweede spoor genoemd en biedt verschillende mogelijkheden, zoals (groeps)workshops waar werknemers leren hoe ze een cv moeten schrijven tot coaching en voorbereiding op sollicitatiegesprekken. Loopbaancoaches kunnen veel waarde toevoegen door werknemers te helpen met hun CV. Het organiseren van sessies kan hen helpen begrijpen hoe ze CV’s moeten schrijven en wat het belangrijkste is wanneer recruiters ernaar kijken.