Het overlijden van een naaste raakt niet alleen het privéleven, maar heeft ook een aanzienlijke impact op de werkvloer. Als werkgever speelt u een cruciale rol in het ondersteunen van uw werknemers tijdens zo’n moeilijke periode. Een effectief middel hierbij kan een arbeidsdeskundig onderzoek zijn. In dit blog verkennen we de mogelijkheden en voordelen van deze aanpak. 

Regelgeving rondom rouwverlof 

Wettelijk bent u verplicht calamiteitenverlof te verlenen bij het overlijden van een direct familielid. De duur hiervan varieert naar behoefte. In de cao wordt bijzonder verlof vaak gespecificeerd, zoals vier dagen voor eerste graads bloed- of aanverwanten. Echter, u kunt flexibel zijn en meer verlof aanbieden. 

Rouw en werk: een menselijke benadering 

Het opvolgen van de wet is één ding, maar een menselijke benadering heeft veel meer waarde. Geef uw werknemer de tijd en ruimte om te rouwen. Dit proces varieert per individu en situatie. Door flexibiliteit en begrip te tonen, bevordert u niet alleen het welzijn van uw werknemer, maar ook de productiviteit op lange termijn. 

Praten en handelen naar behoeften 

Een open gesprek kan veel oplossen. Door te vragen naar de behoeften van uw werknemer en hier flexibel op in te spelen, zoals het aanbieden van extra verlofdagen, creëert u een ondersteunende werkomgeving. Dit draagt bij aan de focus en motivatie van de werknemer wanneer hij of zij terugkeert naar het werk. 

Signalen herkennen en empathie tonen 

Het is belangrijk om attent te zijn op signalen van rouw, zoals veranderd gedrag, concentratieproblemen of afwijkingen in werkprestaties. Toon empathie en begrip, en bied indien nodig extra verlofdagen aan. Dit helpt om een positieve en ondersteunende werkrelatie te onderhouden. 

Overleg over werkcapaciteit 

Ga het gesprek aan over de huidige werkcapaciteit van de rouwende werknemer. Misschien is deelname aan het werk in beperkte mate of met aangepaste verantwoordelijkheden mogelijk. Een heldere communicatie hierover helpt om de bedrijfsvoering soepel te laten verlopen. 

Professionele hulp en arbeidsdeskundig onderzoek 

Als een werknemer vastloopt in het rouwproces, kan professionele hulp, zoals van een psycholoog, aangewezen zijn. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan dan ook waardevol zijn. Dit onderzoek, aangeboden door Proficiënt Verzuimbegeleiding, beoordeelt het belastbaarheidsprofiel van de werknemer en onderzoekt mogelijkheden voor werkhervatting of alternatieve oplossingen. 

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan dus een sleutelrol spelen in het succesvol begeleiden van werknemers door rouwprocessen heen. Het biedt niet alleen ondersteuning aan de werknemer, maar draagt ook bij aan de continuïteit en het welzijn binnen uw organisatie. Bent u geïnteresseerd in hoe dit onderzoek uw bedrijf kan ondersteunen? Neem dan contact op met Proficiënt Verzuimbegeleiding voor meer informatie.